Utbyggnaden fortsätter

Vi tackar för det trevliga informationsmötet vi hade senast 30 mars inför den fortsatta utbyggnaden. Under februari har vi nu gjort färdigt Gamla Kungsvägen södra delen, där alla abonnenterna är igång sedan mitten av februari. Kanalisationen har parallellt fortsatt via Lycke, Skattegården, Bergagården, Snus2 och är i påskveckan nu framme mitt emot Barnabäcksvägen. Strax kommer vi sedan att blåsa ner huvudstammen och få igång alla abonnenter som beställt efter sträckan. Nu projekterar vi för att så fort som möjligt bygga vidare på nätet och möta behoven, samt skapa en större nät för framtiden. Hade du inte möjligt att närvara, så finns det mesta att läsa här på sidan, och så har du säkert någon granne som du kan fråga.

Vi har nu bestämt oss för att i nästa etapper bygga vidare enl. nedan:
De områden som närmast står på tur är: 

– Söder om Hemsjövägen
– Barnabäcksvägen
– Kärrbogata
– Simmenäs
– Pålstorp mm.

Hur snabbt vi kan komma igång i respektive område beror nu på dig och de beställningar vi får in. Vi planerar sedan att starta grävarbetena, så snart som möjligt under försommaren och vissa delar efter semestern. Majoriteten av fastigheterna i respektive område måste vi få in då kanalisationen-grävarbetena är mycket kostsamma.

Tack till er som i dagarna redan beställt!

Vi har nu uppdaterat beställningsformuläret ”Fiberbeställning” där du gör din beställning:
Flera har sagt att de vill vara med, men måste i så fall göra sin beställning via formuläret – Klicka här 

I annat fall så kan vi inte praktiskt hantera sakerna.

Varmt välkommen till Hästeryd Fiber!

Ha nu en trevlig påsk och vår!