Beställning Hästeryd Fiber.
Hästeryd Fiber erbjuder privatkunder boende inom Hästeryd & Hemsjöområdet tillgång till Internet, telefoni och TV via fibernätet.

Nu är fibernätet sedan 2016 igång, och vi bygger vidare!

Vi har nu bestämt oss för att i nästa etapper bygga vidare enl. nedan:
De områden som närmast står på tur är:

- Edsåsvägen
- Hemsjö Dalenvägen,
- Dykärrslid, Grönemad etc.


Ny kampanj avseende olika delområden, kommer succesivt att läggas upp. Här behåller vi vårt tidigare kampanjpriset för en anslutning på 24 900 kr inkl. moms per fastighet. (Hoppar man på senare blir det avsevärt dyrare då kostnaden för inblåsning till enskilda fastigheter är högre).
Det går redan bra att lägga sin beställning.

I priset ingår avlämning med slanguppstick vid tomtgräns, och fastighetsägaren gräver sedan själv in fiberslangen till huset. Slutligen kommer vi och blåser in fibern, installerar ändutrustning samt driftsätter.

Anslutningskostnaden debiteras med halva anslutningskostnaden (12 450 kr.) när kanalisationen-grävningen startat i resp. delområde. Efter inblåsningen och installationen av ändutrustningen i fastigheten debiteras resterande del.

För er som vill finansiera anslutningen finns ett erbjudande från Sparbanken Alingsås om Fiberlån. Klicka här för att läsa mer.


Kontakta Hästeryd Fiber
Hästeryd Fiber
AB Ingvar Holmström
Box 263
441 25 Alingsås


Tel. 0322-505 00
fiber@hasteryd.net