Kommunikationsoperatör/Tjänsteleverantör
Nu har vi valt Kommunikationsoperatör/Tjänsteleverantör att tjänstesätta vårt nät Hästeryd Fiber.
Operatören kommer att vara ett lokalt företag som jobbar mycket tillsammans med PEMA i
Vårgårda-Alingsåsområdet i Vårgårda Stadsnät både mot företag och privatpersoner.

www.bogalnet.se


Hästeryd Fiber kommer att vara ett öppet nät och för att kunna ha en ekonomisk grund i ett mindre nät så kommer alla användare att debiteras en nätavgift liknande det som finns i andra landsbygds nät. Nätavgiften kommer att vara 95kr/månad inkl. moms och följer konsumentpris index. Nätavgiften är fast under vår kontraktstid med BogalNet om fem år och debiteras av BogalNet, som en separat post utöver de tjänster ni kommer att köpa i nätet.

Nätet är i dagsläget ett gigabitnät.

Köper man en anslutning och inte vill använda några tjänster, så utgår heller ingen löpande debitering.

Köper man en anslutning exempelvis till sin sommarstuga, så kan man köpa tjänsterna bara när man bor i stugan. Ett s.k. Korttidsabonnemang och detta gör man upp med Bogalnet.

Generellt inga tjänster=Inga löpande kostnader.


Bogalnet erbjuder följande som:

Internet: 500/500 megabit för 249kr/mån (inkl. moms)

Totalkostnaden för detta blir då 344:-/månad
(i denna kostnad ingår nätavgiften enl. ovan som specificeras separat på fakturan.)

TV: TV-operatören i nätet heter Kalejdo där ett stort utbud från de flesta TV-leverantörer finns. Mer information med priser hittar man på deras hemsida Kalejdo.tv där du också gör din beställning när du blivit ansluten i vårt nät

Telefoni: Paketpris 69kr/månad och för kostnaden får man också ringa upp hela beloppet. ”Prislista samtal” Bogalnet hjälper till att portera era nuvarande telefonnummer som t.ex. 0322-501 XX till samtal över IP, och för er som vill behålla fasta telefoner så fungerar detta också.

Om någon av er skulle vilja använda en annan tjänsteleverantör så är detta också möjligt då nätet är ett öppet nät. Ta i så fall kontakt med den tjänsteleverantör ni vill använda så släpper Bogalnet in denna leverantör i Hästeryd Fiber.Andra möjligheter i nätet Hästeryd Fiber:
Vill någon få en högre hastighet i nätet än Bogalnet: s erbjudande Internet: 100/100 megabit, så är detta också möjligt. Ta i så fall kontakt med Bogalnet på kund@bogalnet.se

Vill någon få en fast IP i nätet så är även detta lösbart.
Ta i så fall kontakt med Bogalnet på kund@bogalnet.se