Frågor och svar

Många frågar sig varför fiber? Och varför fiber? Vad är en fiberkabel?

Själva nätet består av en glasfibertråd, skyddad av isolerande plast. Glaset i kabeln är så rent och klart att om man hade gjort ett fönster med glass av samma renhet skulle det kunna vara flera meter tjockt utan att man hade kunnat se glaset. I glaset överförs ljus på samma sätt som kopparledningar överför elektricitet.

Är fiber bara en fluga?

Ett argument som skeptikern gärna använder är att utvecklingen går så snabbt att en ny teknik ändå snart kommer att ersätta fibern. Ingen hastighet är heller snabbare än ljusets hastighet.

Med tanke på de enorma investeringarna som nu görs i fiber är det här en långsiktig infrastrukturlösning som närmast kan jämföras med när det gamla telefonnätet byggdes med koppartråd.

Får man tillbaka pengarna när man säljer sin fastighet?

Det förekommer vilda spekulationer om hur mycket husets värde ökar när man installerar fiber. Tre till fyra gånger insatsen, påstår en operatör. Dubbelt, säger en annan. Förmodligen snarare än värdeökning ska man kanske resonera kring en värdeminskning om man inte installerar fiber.

Husspekulanter kommer i allt högre grad förutsätta att det finns. Om det inte gör det kommer man lägga in kostnaden för att gräva in fiber i kalkylen, ungefär som att badrummet behöver renoveras. Det kommer sannolikt påverka priset vid en försäljning.

Det är värt att tillägga att indragen fiber anses vara en förbättrningsåtgärd. Vid en försäljning får man göra avdrag för 22 procent av investeringskostnaden.

Vilka är fördelarna med fiber?

En fördel är hastigheten. Ett exempel: Om du laddar ner filmen ”Hunger Games” (1.5 GB) med ADSL tar det 27 minuter. Om du gör samma sak med fiber tar det bara 2 minuter.

Med fiber kan du komma upp i hastigheter omkring 40 gigabit per sekund, även om inga köper så höga hastigheter i dag.

En annan fördel med fiber är att det är stabilt och fritt från störningar. Med fiber påverkas inte uppkopplingen av åskväder, stormar, avstånd eller att många använder uppkopplingen samtidigt.

Tekniken kan också relativt enkelt uppgraderas centralt. För att ytterligare bygga ut eller öka hastigheten behöver du alltså inte gräva upp tomten igen